Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần?

Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần?

Câu hỏi: Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 3 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2013 có quy định về tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần:

“Điều 18.Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

…………………..

  1. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên các cá nhân, tổ chức là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình và các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức thì không được quyền mua cổ phần.

Tin nổi bật

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Câu hỏi: Chào Luật sư, Công ty tôi đang muốn  mở rộng quy mô kinh …

Chat Zalo: 0904340664