Untitled 2
Home / Tư vấn luật Nhà ở / Cá nhân nước ngoài có thể có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam qua hình thức nào?
Cá nhân nước ngoài có thể có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam qua hình thức nào - internet

Cá nhân nước ngoài có thể có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam qua hình thức nào?

Câu hỏi: Tôi là Stan hiện đang sinh sống tại Anh. Sắp tới tôi đến Việt Nam sinh sống và giảng dạy Tiếng Anh. Xin hỏi: Người nước ngoài có thể có nhà ở hợp pháp tại Việt nam thông qua những hình thức nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 8 Luật Nhà ở 2014 quy định về công nhận quyền sở hữu và hình thức có nhà ở hợp pháp như sau:

Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này”.

Dẫn chiếu đến Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở thì:

“…2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ”.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn sẽ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức:

– Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

– Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Tin nổi bật

Điều kiện được chuyển nhượng, thế chấp nhà ở xã hội_sblaw

Điều kiện được chuyển nhượng, thế chấp nhà ở xã hội

Câu Hỏi: Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn trình bày với …

Chat Zalo: 0904340664