Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đất đai / Căn cứ để xác định loại đất theo quy định hiện hành
Căn cứ để xác định loại đất theo quy định hiện hành-sblaw

Căn cứ để xác định loại đất theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Gia đình tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất được ông nội chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng khi ra phường để làm thủ tục thì được cán bộ phường cho biết mảnh đất trên của gia đình thuộc đất nông nghiệp. Từ trước đến nay gia đình vẫn đóng thuế đất phi nông nghiệp kèm theo đó là nhiều lần trích đo từ những lần phường làm trước đây thì đều ghi rõ nguồn gốc đất là từ “chuyển QSDĐ từ ông Nội”. Được hỏi thì cán bộ phường có bảo gia đình cần chứng minh đây là đất phi nông nghiệp, việc gia đình tôi đưa giấy đóng thuế đất phi nông nghiệp kèm trích đo nhiều lần từ UBND phường với nội dung như trên không được coi là có giá trị. Vậy xin hỏi: gia đình cần phải làm gì để chứng minh mảnh đất trên là đất phi nông nghiệp?

Trả lời:

Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 quy định Căn cứ để xác định loại đất như sau:

“Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này”.

Trường hợp bạn đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ theo quy định trên thì loại đất mà gia đình đang sử dụng xác định theo giấy tờ quy định trên. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai 2013 thì loại đất được xác định như sau:

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì:

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất”.

Như vậy, cách xác định loại đất khi sử dụng đất không có giấy tờ đó là căn cứ vào hiện trạng sử dụng hoặc nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất. Mảnh đất gia đình bạn đang sử dụng được chuyển quyền sử dụng đất từ ông Nội mà đất sử dụng ổn định thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng. Nếu đất đang sử dụng do chuyển mục đích đất trái phép thì vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

Thẩm quyền xác định loại đất trong trường hợp này của bạn tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định: cơ quan xác định loại đất là Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hộ gia đình.

Khi bạn nhận được văn bản về việc xác định loại đất của cơ quan có thẩm quyền, bạn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giấy tờ để xác định được loại đất của gia đình bạn. Nếu xác minh không đúng với quy định của pháp luật thì bạn có thể thực hiện thủ tục khiếu nại để được xem xét.

Tin nổi bật

a6fimages9620113dcmualua

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi: Tôi là Quang, ở Phú Thọ. Qúy công ty cho tôi hỏi: Nếu …

Chat Zalo: 0904340664