Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật phá sản doanh nghiệp

Tư vấn luật phá sản doanh nghiệp

Một số quy định mới trong Luật Phá Sản 2014

điều mới trong luật phá sản

Dưới đây là một số quy định mới trong luật phá sản năm 2014: 1. Thay đổi tiêu chí xác định DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Nếu như Luật Phá sản năm 2004 quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu …

Đọc thêm

Luật phá sản năm 2014, hành lang pháp lý cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách có trật tự

11383_10152882548119154_8121321662140275502_n

Trong chương trình luật sư doanh nghiệp phát sóng vào tuần 3 tháng 12 năm 2014, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW đã cùng các luật sư và chuyên gia pháp lý khác đã trao đổi về những vấn đề pháp lý xoay quanh Luật phá sản. Những vấn đề mà luật sư Hà trao …

Đọc thêm

Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

nghiquyethuongdanmotsodieuluatphasan2014

1. Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải …

Đọc thêm

Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ

Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ

Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ: 1. Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ; 2. Đại diện cho người lao động, …

Đọc thêm

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm: a) Tài sản và quyền về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; b) Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài …

Đọc thêm

Các giao dịch bị coi là vô hiệu

Các giao dịch bị coi là vô hiệu

1. Các giao dịch sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu: a) Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác; b) Thanh …

Đọc thêm

Thứ tự phân chia tài sản

Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây: a) Phí phá sản; b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664