Untitled 2
Home / Tranh tụng / Thi hành án

Thi hành án

Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án

Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án-sblaw

Ngày 16/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó, mức tiền nộp để đảm bảo thi hành án đối với …

Đọc thêm

Thi hành bản án hành chính, xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án

luatsu1

Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ ( ban hành ngày 01/7/2016 và có hiệu lực ngay ngày ban hành), quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án. Theo Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ, người được thi hành án sẽ …

Đọc thêm

Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án

images (2)

Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án đã chính thức được ban hành. Nghị định 71/2016/NĐ-CP gồm 5 chương, 37 điều. Nội dung chính …

Đọc thêm

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

images (1)

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 được Quốc hội kí thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 gồm 35 chương, 510 điều, chia làm 9 phần. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy quy định trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số …

Đọc thêm

Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 mở rộng, tạo điều kiện cho người được thi hành án không chỉ có quyền yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà còn có quyền được …

Đọc thêm

Việc hoãn thi hành án

12

Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về hoãn thi hành án như sau: 1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây: a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ …

Đọc thêm

Quyền yêu cầu thi hành án

11

Điều 7 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định quyền yêu cầu thi hành án như sau: Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án. Điều 26 Luật Thi hành án dân …

Đọc thêm

Thoả thuận thi hành án

4

Luật thi hành án dân sự quy định về thỏa thuận thi hành án cụ thể tại Điều 6 như sau: 1. Đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thoả thuận …

Đọc thêm

Đơn yêu cầu thi hành án

3

Đơn yêu cầu thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự như sau: 1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; c) Họ, tên, …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664