Untitled 2
Home / Sở hữu trí tuệ (trang 83)

Sở hữu trí tuệ

Công cụ trực tuyến để sử dụng hệ thống Madrid.

6

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt là Internet, việc sử dụng hệ thống Mardrid đã đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều thông qua các công cụ điện tử sau: Sử dụng Công báo Nhãn hiệu quốc tế của WIPO với link sau: http://www.wipo.int/madridgazette/en/ Tìm hiểu thông tin về gia hạn …

Đọc thêm

Ích lợi của hệ thống Madrid trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài.

3

Khi sử dụng hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu, có rất nhiều lợi ích mà hệ thống mang lại. Lợi ích so với việc đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia. –         Đăng ký dựa trên một đơn quốc tế duy nhất. –         Sử dụng một ngôn ngữ trong đăng ký (tiếng Anh, Pháp, hoặc Tây Ban …

Đọc thêm

Công ty quản trị đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid.

2

Đơn đăng ký Madrid sẽ được quản trị như sau: –         Gia hạn 10 năm một lần thông qua việc nộp các khoản lệ phí cần thiết –         Khi nhận những thay đổi thông qua một đơn yêu cầu duy nhất có hiệu lực ở tất cả hoặc một số Bên tham gia được chỉ định đối với toàn bộ …

Đọc thêm

Hiệu lực của Đăng ký quốc tế trong hệ thống Marid.

1

Đơn quốc tế đăng ký thông qua hệ thống Madrid sẽ có các hiệu lực sau: –         Hiệu lực của đơn đăng ký quốc tế mở rộng đến các Bên tham gia được người nộp đơn chỉ định trong đơn quốc tế –         Một đăng ký quốc tế có thể được so sánh với một loạt đơn đăng ký quốc …

Đọc thêm

Mẫu đơn đăng ký theo Hệ thống Madrid.

12

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ áp dụng một đơn chung, thông tin về đơn đăng ký như sau: –         Mẫu đơn MM2 –         Ngôn ngữ của đơn quốc tế (Tiếng Anh/Pháp/Tây Ban Nha) –         Tên và địa chỉ của người nộp đơn –         Quyền của người nộp đơn –         Danh mục hàng hóa và …

Đọc thêm

Thông tin về phí nộp đơn và phạm vi bảo hộ Hệ thống Marid

10

Sau đây là một số thông tin cơ bản về hệ thống Madrid đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia thành viên: –         Một đơn quốc tế có thể dựa trên một hoặc một số đơn hoặc văn bằng bảo hộ –         Lệ phí liên quan đến đơn sẽ được tính bằng franc Thụy Sĩ. Phí cơ bản (653 …

Đọc thêm

Người nộp đơn với hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

9

–          Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc về người nộp đơn (cá nhân hoặc pháp nhân) có mối liên hệ pháp lý với một quốc gia thành viên Hệ thống Madrid (Cơ quan xuất xứ) thông qua: Cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh tại quốc gia thành viên Nơi cư trú của người …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664