Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật

Tin pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

BAN TIN PL-INTERNET

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp được sửa đổi tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, nội dung nổi bật của thông tư này là doanh nghiệp Nhà nước …

Đọc thêm

Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

nguồn internet

Đây là nội dung tiêu biểu của Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, theo đó: –  Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ đối với tiền gửi bằng đồng …

Đọc thêm

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp - internet

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, theo đó, trong Nghị định có các nội dung đáng chú ý sau: Nghị định quy định dân cư không được phép sinh sống trong khu công nghiệp, khu chế xuất thay thế quy định tại Nghị …

Đọc thêm

Nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

nguồn internet

Đây là 1 trong những nội dung tiêu biểu của Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: – Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư. – Bảo đảm tự nguyện, trên …

Đọc thêm

Nhiều hỗ trợ liên quan đến chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Nhiều hỗ trợ liên quan đến chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp - internet

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông quy định áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Theo đó, Khuyến nông là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm …

Đọc thêm

Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

nguồn internet

Đây là 1 trong những nội dung tiêu biểu của Quyết định 24/2018/QĐ-TTg ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới: – Danh mục phương tiện, thiết bị bao gồm: + Nhóm thiết bị gia dụng: Bóng …

Đọc thêm

Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin

nguồn internet

Đây là 1 trong những nội dung tiêu biểu của Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin: – Thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông …

Đọc thêm

Danh mục, nguyên tắc quản lý chất lượng của sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

nguồn internet

Đây là nội dung tiêu biểu của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2), theo đó: – Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 + Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp …

Đọc thêm

Chi phí dịch vụ khám chữa bệnh trực tiếp trong mức giá khám bệnh

nguồn internet

Đây là nội dung tiêu biểu trong Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp: – Chi phí về quần áo, mũ, …

Đọc thêm

Hỗ trợ chi phí cho khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

nguồn internet

Đây là nội dung tiêu biểu của Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin: – Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, mức thu bằng 70% mức thu quy định …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664