Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, xin Luật sư có thể tư vấn cho tôi?
Luật sư trả lời: Tại điều 83 của Luật nhà ở 2014 đã quy định rất cụ thể về việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:
– Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải bảo đảm công khai, minh bạch; ngoài yêu cầu phải tuân thủ quy định tại Điều 82, Điều 84 và các quy định về giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở tại Chương VIII của Luật này thì còn phải thực hiện các quy định sau đây:
+) Trường hợp thuê nhà ở công vụ thì phải thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật này;
+) Trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện quy định tại Điều 35 và Điều 41 của Luật này;
+) Trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội thì phải thực hiện quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật này;
+) Trường hợp cho thuê, bán nhà ở cũ thì nhà ở đó phải không có khiếu kiện, tranh chấp về quyền sử dụng và thuộc diện được cho thuê hoặc được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở.
– Hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở phải có các nội dung theo quy định tại Điều 121 của Luật này. Việc ký kết hợp đồng được quy định như sau:
+) Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua bán nhà ở cũ thì hợp đồng được ký giữa bên mua, bên thuê mua với cơ quan quản lý nhà ở;
+) Trường hợp thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì hợp đồng được ký giữa người được tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư;
+) Trường hợp thuê nhà ở bao gồm thuê nhà ở cũ, thuê nhà ở công vụ, thuê nhà ở xã hội thì hợp đồng được ký giữa bên thuê với cơ quan quản lý nhà ở hoặc đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở đó.

Tin nổi bật

von-nuoc-ngoai

Những bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đặt cọc khi mua bán bất động sản

Thời gian gần đây, lợi dụng bất cập của chế định “đặt cọc” các “đầu …

Chat Zalo: 0904340664