Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014
quyen-va-nghia-vu-cua-ben-cho-thue-quyen-su-dung-dat

Chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014

Câu hỏi: Luật đầu tư quy định về việc chuyển nhượng dự án đầu tư như thế nào?

Trả lời: Việc chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014 được quy định như sau:

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tin nổi bật

giấy-chứng-nhận-đầu-tư-4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Chào Luật sư. Hiện nay, tôi đang muốn đầu tư ra nước ngoài, …

Chat Zalo: 0904340664