Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật hợp đồng / Có được tiếp tục thực hiện thực hợp đồng dịch vụ
Phí bảo trì chung cư
Phí bảo trì chung cư

Có được tiếp tục thực hiện thực hợp đồng dịch vụ

Câu hỏi: Thưa luật sư trong hợp đồng dịch vụ tôi ký kết là 1 năm nhưng hết hạn tôi vẫn chưa thực hiện xong nhưng bên ký kết với tôi vẫn không nói gì thì tôi có được tiếp tục hợp đồng nữa không?
Luật sư trả lời: Nếu khi hết thời hạn mà bạn vẫn chưa thực hiện xong hợp đồng dịch vụ mà bạn đã ký thì bạn vẫn có thể được tiếp tục hợp đồng.
Bộ luật dân sự đã quy định vấn đề này như sau:
Tiếp tục hợp đồng dịch vụ
Sau khi đã kết thúc thời hạn dịch vụ mà công việc chưa hoàn thành và bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, còn bên thuê dịch vụ biết nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thoả thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Tin nổi bật

tải xuống (1)

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664