Toan-canh-thac-Ban-Gioc

Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

Pháp luật chuyên ngành quy định chi tiết về cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, về điều kiện cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác

Đối với trường hợp Giám đốc bệnh viện, Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học, Đại học phải có chứng chỉ hành nghề theo điều kiện chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp theo loại hình nêu tại Câu 21 trên đây và quy định chi tiết tại pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Tin nổi bật

IMG_3825

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Doanh nghiệp hỏi: Mình ở bên Công ty cổ phần. Bên mình hiện có nhu cầu …

Chat Zalo: 0904340664