Untitled 2
Home / Tranh tụng / Trọng tài / Cơ quan thi hành các Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài
cq-thi-hanh-an

Cơ quan thi hành các Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp cũng như đảm bảo thi hành các phán quyết của Trọng tài thì Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết của Trọng tài, Quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài như sau:

1. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.

2. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.

Tin nổi bật

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

TRẢ LẠI “LINH HỒN” CHO TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi được đề nghị tư vấn về phương thức giải quyết tranh chấp, các luật …

Chat Zalo: 0904340664