Home / tư vấn luật của SBLAW / Chuyên mục: Tư vấn về luật đầu tư / Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
2

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

  • Về chủ thể của hợp đồng:

Chủ thể ký kết hợp đồng BCC là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Số lượng chủ thể trong từng hợp đồng cũng không giới hạn, chủ thể của hợp đồng có thể bao gồm hai hoặc nhiều nhà đầu tư cùng có quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau, tùy vào từng quy mô của dự án cũng như nhu cầu, khả năng và mong muốn của các nhà đầu tư.

  • Mục đích của các bên tham gia hợp đồng:

Các bên tham gia hợp đồng nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, thông qua hoạt động mà không thành lập pháp nhân.

  • Về nội dung của hợp đồng BCC:

Luật đầu tư  năm 2005 không quy định về nội dung cụ thể của hợp đồng BCC. Tuy nhiên, đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nội dung hợp đồng phải theo quy định tại Điều 55 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

  • Hình thức của hợp đồng:

Luật đầu tư năm 2005 không quy định rõ ràng bắt buộc phải bằng văn bản. Tuy nhiên trong trường hợp dự án đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư  thì  hợp đồng BCC phải bằng văn bản.

 

Tin nổi bật

640x434

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Chào Luật sư, Hiện nay công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt …

Chat Zalo: 0904340664