Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở
Thu thuế trên facebook liệu có khả thi
Thu thuế trên facebook liệu có khả thi

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở

Câu hỏi: Xin Luật sư tư vấn cho tôi biết quy định của pháp luật nhà ở về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở?
Luật sư trả lời: Tại điều 173 của Luật nhà ở 2014 đã quy định chi tiết về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở. Cụ thể như sau
– Công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở của các cấp, ngành phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở.
+) Đối với cá nhân tham gia quản lý, điều hành, làm việc trong đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thì phải tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý vận hành nhà chung cư và phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
– Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở cho công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở trên phạm vi cả nước.

Tin nổi bật

nguyen-thanh-ha-2-1

Điều kiện kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi là chủ sở hữu của một sân golf đã đi vào …

Chat Zalo: 0904340664