Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
IMG_3989

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Câu hỏi : Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản?
Luật sư trả lời: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luậ đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Tin nổi bật

tu-van-phap-luat-ve-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-18885

Lập cơ sở dưỡng lão tại Việt Nam

SB Law hỗ trợ cho Khách Hàng trong việc đưa ra ý kiến tư vấn …

Chat Zalo: 0904340664