Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Điều kiện để mua nhà hình thành trong tương lai
IMG_7340

Điều kiện để mua nhà hình thành trong tương lai

Câu hỏi: Tôi là Việt ở Hà Nội. Tôi đang muốn mua một căn hộ chung cư. Tuy nhiên tòa nhà này mới chỉ làm xong phần móng. Tôi muốn hỏi nếu thế thì tôi mua căn hộ này có được không?

Luật sư tư vấn:

Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 quy định các điều kiện của bât động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Cụ thể:

“ Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.”

Theo đó tòa nhà chung cư anh định mua đã làm xong phần móng nhưng phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong.

Tòa nhà đó đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh nên anh có thể mua căn hộ trong tòa nhà đó.

Tin nổi bật

sohuunharienglecuanguoinuocngoaitaivietnam1470757110-1507806533

Những rủi ro khi mua nhà đất qua vi bằng

Hiên nay, có hiện tượng là các giao dịch đất đai và nhà ở, bên …

Chat Zalo: 0904340664