Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô?
Luật sư trả lời: Đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô chủ doanh nghiệp đầu tư cần đáp ứng những điều kiện sau:
Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô
1. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô :
1.1. Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về mặt bằng, trang thiết bị dụng cụ và nhân lực theo quy định.
1.2. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô (đối với trường hợp cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu thuê cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện việc bảo hành xe ô tô)
1.3. Có Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ô tô về việc bảo hành, bảo dưỡng xe hoặc Giấy xác nhận thỏa mãn tiêu chuẩn cơ sở bảo hành, bảo dưỡng của nhà sản xuất ô tô (nếu có).

Tin nổi bật

tu-van-phap-luat-ve-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-18885

Lập cơ sở dưỡng lão tại Việt Nam

SB Law hỗ trợ cho Khách Hàng trong việc đưa ra ý kiến tư vấn …

Chat Zalo: 0904340664