Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện đối với thương phân phối LPG cấp I
Điều kiện đối với thương phân phối LPG cấp I

Điều kiện đối với thương phân phối LPG cấp I

Câu hỏi:Luật sưu có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với thương phân phối LPG cấp I?
Luật sư trả lời:Đối với thương phân phốn LPG cấp I cần đáp ứng những điều kiện sau:
Điều kiện đối với thương phân phối LPG cấp I
Thương nhân phân phối LPG cấp I phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh LPG.
2. Có kho LPG với tổng sức chứa các bồn tối thiểu 800 m3 (tám trăm mét khối) để tiếp nhận LPG từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác, được xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu góp vốn xây dựng.
3. Có tối thiểu 300.000 (ba trăm nghìn) chai LPG các loại (trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu thương nhân; nhãn hàng hóa và thương hiệu đã đăng ký theo quy định của pháp luật tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.
4. Có trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định.
5. Có hệ thống phân phối LPG trực thuộc, bao gồm: cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào ô tô và có tối thiểu 20 (hai mươi) đại ký kinh doanh LPG (tổng đại lý và đại lý hoặc các đại lý) đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP

Tin nổi bật

dn5-internet

Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao nhiêu lâu?

Câu hỏi: Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao …

Chat Zalo: 0904340664