Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên

Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tồi biết về điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên?
Luật sư trả lời: Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên là một tổ chức giáo dục cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên
1. Có đề án thành lập Trung tâm GDQP-AN trong dự án quy hoạch phát triển tổng thể của trường;
2. Nơi thành lập Trung tâm GDQP-AN phải có nhiều trường đại học, cao đẳng hoặc địa bàn trọng điểm;
3. Có mặt bằng và cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh viên ăn, ở và học tập tập trung theo nếp sống quân sự; đồng thời có thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô đào tạo;
4. Đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và thiết bị dạy học.

Tin nổi bật

Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần?

Câu hỏi: Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần? Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664