Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên

Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tồi biết về điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên?
Luật sư trả lời: Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên là một tổ chức giáo dục cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên
1. Có đề án thành lập Trung tâm GDQP-AN trong dự án quy hoạch phát triển tổng thể của trường;
2. Nơi thành lập Trung tâm GDQP-AN phải có nhiều trường đại học, cao đẳng hoặc địa bàn trọng điểm;
3. Có mặt bằng và cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh viên ăn, ở và học tập tập trung theo nếp sống quân sự; đồng thời có thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô đào tạo;
4. Đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và thiết bị dạy học.

Tin nổi bật

dn3-inetrnet

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức

Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên …

Chat Zalo: 0904340664