Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện kiện xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát
Điều kiện kiện xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát

Điều kiện kiện xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kiện xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát theo quy định của Công ước quốc tế CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện
Luật sư trả lời:Điều kiện xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát theo quy định của Công ước quốc tế CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện:
1. Giấy phép CITES
2. Chứng chỉ CITES
3. Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành
4. Hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan

Tin nổi bật

dn1-internet

Công ty hợp danh có nhất thiết phải có thành viên góp vốn không?

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi công ty hợp danh có nhất …

Chat Zalo: 0904340664