Untitled 2
nghiquyethuongdanmotsodieuluatphasan2014

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết đối với ngành kinh doanh vận tải đường sắt chủ thể kinh doanh cần lưu ý những điều kiện kinh doanh gì?

Luật sư trả lời: Đối với ngành kinh doanh vận tải đường sắt chủ thể kinh doanh cần lưu ý những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đường sắt
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh;
3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
4. Có chứng chỉ an toàn theo quy định.
5. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt phải có trình độ đại học và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. Nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có đủ điều kiện quy định và phải nắm vững quy trình, quy phạm đường sắt.

Tin nổi bật

dn3-inetrnet

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức

Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên …

Chat Zalo: 0904340664