Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu
thay-doi-dau-tu

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu

Câu hỏi :Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh dịch vụ vân tải xăng dầu?
Luật sư trả lời: Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu?
Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu
Thương nhân có đủ điều kiện sau đây được làm thương nhân kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
2. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; bảo đảm các yêu cầu và quy định về vận chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp sử dụng phương tiện vận tải phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tin nổi bật

Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần?

Câu hỏi: Ai có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần? Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664