Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
Điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản?
Luật sư trả lời: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau
III. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Tin nổi bật

dn5-internet

Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao nhiêu lâu?

Câu hỏi: Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao …

Chat Zalo: 0904340664