Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh LPC

Điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh LPC

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh LPC?
Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh LPG
Thương nhân có đủ điều kiện sau đây được làm tổng đại lý kinh doanh LPG:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký đại lý kinh doanh LPG.
2. Có kho chứa chai LPG và LPG chai được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có sức chứa tối thiểu: 2.000 (hai nghìn) chai LPG hoặc LPG chai các loại (trừ chai mini).
3. Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô, có tối thiểu 10 (mười) đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định
4. Có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP; thời hạn hợp đồng đại lý tối thiểu 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.

Tin nổi bật

business-people-working-together-istock_000017346252medium

Dự thảo Luật Doanh nghiệp và quyền của cổ đông nhỏ

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn …

Chat Zalo: 0904340664