Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư / Dự án đầu tư mới cần điều kiện gì để nhận được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?
Dự án đầu tư mới cần điều kiện gì để nhận được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - internet

Dự án đầu tư mới cần điều kiện gì để nhận được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Câu hỏi: Công ty tôi có dự án đầu tư mới về sản xuất ắc quy chì axit. Xin hỏi để được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp từ sản xuất mặt hàng này cần đáp ứng điều kiện gì?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 4 Thông tư 55/2015/TT-BCT quy định về thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển như trường hợp dự án đầu tư mới như sau:

“ Điều 4. Trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế phải sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

a) Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này) và có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN – European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có);

b) Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định tại Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ và không thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Như vậy, để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cần đáp ứng một trong các điều kiện:

–  Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất quy định tại phụ lục kèm theo nghị định, có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu.

– Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định tại Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP..

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi về điều kiện để một dự án đi vào hoạt động trên kênh InftoTV.

Tin nổi bật

hieu-qua-dau-tu

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Câu hỏi: Thưa Luật sư, Công ty tôi  là một công ty 100% vốn đầu …

Chat Zalo: 0904340664