Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn pháp luật thuế / Được tặng cho cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?
Được tặng cho cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không_sblaw

Được tặng cho cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, tôi muốn hỏi luật sư về vấn đề sau. Tôi được nhận tặng cho phần cổ phần của bố tôi trong công ty thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này không? Nếu có thì việc tính thuế thu nhập như thế nào? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

“Thu nhập chịu thuế bao gồm:

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

  1. a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  2. b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.
  3. c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
  4. d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Như vậy, tặng cho cổ phần nằm trong tặng cho chứng khoán do đó vẫn thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân .

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng là giá trị phần tài sản nhận quà tặng vượt quá 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Trong trường hợp quà tặng là chứng khoán, giá tính thuế là giá trị phần chứng khoán vượt trên 10 triệu đồng tính cho toàn bộ mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất kỳ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu. Cụ thể:

  • Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: Giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.
  • Đối với chứng khoán còn lại: Giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

Thuế suất: Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về mức thuế suất đối với nhận tặng cho là 10% theo Biểu thuê toàn phần.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng quà tặng. Cụ thể trong trường hợp của bạn là thời điểm căn cứ trên hợp đồng chuyển nhượng khi các bên đã hoàn thành xong các thủ tục chuyển nhượng.

Cách tính số thuế phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Tin nổi bật

Có được bán hàng hóa với giá thấp hơn giá niêm yết trên hàng hóa không_sblaw

Có được bán hàng hóa với giá thấp hơn giá niêm yết trên hàng hóa không?

Câu Hỏi: Kính chào luật sư! Tôi muốn hỏi luật sư tôi có thể bán …

Chat Zalo: 0904340664