Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật hợp đồng / Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu
gia-tri-phap-ly-khi-su-dung-email

Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và Công ty đối tác có tranh chấp với nhau về một hợp đồng mua bán hàng hóa là vật liệu xây dựng.Công ty đối tác kiện công ty tôi ra tòa với lí do công ty tôi vi phạm hợp đồng. Hợp đồng này không được ký bằng văn bản ngoài thực tế mà chỉ được chúng tôi thỏa thuận và xác nhận qua email từ tháng 5/2019. Vậy tôi muốn hỏi tôi có thể lấy dữ liệu hợp đồng trên email làm chứng cứ chứng minh trong phiên tòa xét xử tranh chấp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

            Theo tình huống bạn đưa ra, công ty bạn và công ty Ánh Dương đã thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng điện tử.

Căn cứ Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”. Cũng căn cứ theo Điều 14 Luật này:

“1. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.

  1. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.”

            Tranh chấp của công ty bạn và công ty đối tác thuộc vụ việc dân sự. Khi xét xử tranh chấp tại Tòa án, Điều 94, 95 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 đã sửa đổi bổ sung quy định các tài liệu sau đây được coi là chứng cứ của vụ việc dân sự: “[…]Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử […]”

            Như vậy, công ty bạn có thể lấy dữ liệu hợp đồng trên email làm chứng cứ trong phiên tòa xét xử tranh chấp với công ty đối tác. Tuy nhiên dữ liệu hợp đồng này cần được xác định độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

Tin nổi bật

tải xuống (1)

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664