Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Giới thiệu thông tư Thông tư số 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giới thiệu thông tư Thông tư số 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nam
Ngày 18/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Thông tư quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến.
Thông tư bao gồm một số nội dung đáng chú ý sau:
1. Đơn giản hóa các thủ tục tham gia chứng khoán của nhà đâu tư nước ngoài .
Thông tư này được ban hành đã đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường riêng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Tiết giảm tối đa các đầu tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.
2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ hướng dẫn để các công ty nâng cao tỷ lệ sở hữu
Thông tư cũng quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn để các công ty đại chúng nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015, đồng thời thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Để xem chi tiết văn bản quý khách có thể xem tại đây: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-123-2015-TT-BTC-huong-dan-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-thi-truong-chung-khoan-Viet-Nam-287087.aspx

Tin nổi bật

Công chức có được thành lập doanh nghiệp-sblaw

Công chức có được thành lập doanh nghiệp?

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện tại, mình là công chức, đang làm trong …

Hotline : +84.904.340.664

Liên hệ với luật sư Sblaw

0906.17.17.18 (HN) - 0904.340.664 (HCM)

Email: ha.nguyen@sblaw.vn


HN
Tầng 18, Center Building, Hapulico Complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

HCM
Tầng 8, Toà nhà PDD, số 162, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.