Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư / Hình thức đầu tư theo Luật đầu tư.
t8

Hình thức đầu tư theo Luật đầu tư.

Luật đầu tư quy định về hình thức đầu tư như sau:

Các hình thức đầu tư trực tiếp

1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

4. Đầu tư phát triển kinh doanh.

5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

6. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Tin nổi bật

Điều kiện để đặt trụ sở của doanh nghiệp dịch vụ việc làm - internet

Điều kiện để đặt trụ sở của doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Câu hỏi: Tôi là Khương. Xin hỏi, điều kiện để đặt trụ sở của doanh …

Chat Zalo: 0904340664