Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật hợp đồng / Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết rõ về hợp đồng bảo hiểm tài sản được không?
Luật sư trả lời:Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đồi tượng là tài sản khá đa dạng.Theo đó pháp luật đã quy định như sau:
“Bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm theo các điều kiện đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
Trong trường hợp quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm được chuyển cho người khác thì chủ sở hữu mới đương nhiên thay thế chủ sở hữu cũ trong hợp đồng bảo hiểm, kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản. Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc tài sản đã được bảo hiểm, báo kịp thời cho bên bảo hiểm về việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản.”
Do đối tượng của hợp đồng tài sản khá đa dạng nên trong một số trường hợp bảo hiểm tài sản là bắt buộc, chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với các chủ thể kinh doanh một số mặt hàng nhất định như xăng, dầu; hợp đồng bảo hiểm tự nguyện, như bảo hiểm đối với các tài sản thuộc sở hữu của người tham gia bảo hiểm.
Với hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên bán bảo hiểm phải đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đối với tài sản bảo hiểm xảy ra những sự kiện bảo hiểm đã được thỏa thuận từ trước hoặc theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào mối liên hệ giữa giá trị của tài sản và số tiền bảo hiểm, bảo hiểm tài sản được chia làm ba loại: hợp đồng bảo hiểm trên gía trị, hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị và hợp đồng bảo hiểm đúng giá trị.
Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 có quy định rất cụ thể về từng loại hợp đồng này
Tài sản trong lưu thông dân sự được chuyển thường xuyên, liên tục, một tài sản có thể trở thành đối tượng của hợp đồng mua bán, tặng cho, cho thuê….
Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản đã mua bảo hiểm cho tài sản để tránh rủi ro khi chuyển dịch tài sản thông qua việc mua bán, trao đổi, tặng cho chủ sở hữu đương nhiên thay thế chủ sở hữu cũ trong hợp đồng bảo hiểm, kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản.
Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc tài sản đã được bảo hiểm, báo kịp thời cho bên bảo hiểm về việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản.

Tin nổi bật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà trước thời hạn

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, Tôi có thuê một căn nhà kinh doanh …

Chat Zalo: 0904340664