Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật / Bản tin pháp luật / Hợp đồng lao động theo Bộ Luật lao động
1

Hợp đồng lao động theo Bộ Luật lao động

Hợp đồng lao động là căn cứ ràng buộc và xác nhận quan hệ lao động giữa một bên là Công ty – người sử dụng lao động và một bên là người lao động.

Cùng với Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, hợp đồng lao động tạo thành một hệ thống căn cứ pháp lý để điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, các trường hợp giao kết hợp đồng lao động có thời hạn đủ 03 tháng trở lên thì Công ty có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động.

Trường hợp Công ty sử dụng trên 10 lao động thì phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tỷ lệ cụ thể được thực hiện theo luật định.

 

Tin nổi bật

nguồn internet

Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Đây là 1 trong những nội dung tiêu biểu của Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định …

Chat Zalo: 0904340664