Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật / Bản tin pháp luật / Khai báo trên tờ khai hàng hóa quá cảnh

Khai báo trên tờ khai hàng hóa quá cảnh

Ngày 19 tháng 03 năm 2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 318/GSQL-GQ3 hướng dẫn về việc khai báo trên tờ khai hàng quá cảnh.

Về chi tiết, Công văn hướng dẫn khai tờ khai quá cảnh trong trường hợp được chủ hàng ủy quyền như sau:

+  Ô số 1: Kê khai thông tin chủ hàng;

+  Ô số 2: Kê khai thông tin người vận chuyển;

+  Ô số 20: Kê khai Giấy ủy quyền;

+  Ô số 21: Người được ủy quyền ký tên và ghi rõ họ tên.

Công văn cũng hướng dẫn về gia hạn hàng hóa quá cảnh đối với các trường hợp gia hạn quá cảnh đối với hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, nếu Giấy phép quá cảnh hàng hóa quy định thời gian quá cảnh hàng hóa thì việc gia hạn phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 công văn số 776/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2014 của Tổng cục Hải quan.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 318/GSQL-GQ3, Quý khách truy cập theo đường link sau

Tin nổi bật

nguồn internet

Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Đây là 1 trong những nội dung tiêu biểu của Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định …

Chat Zalo: 0904340664