Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn pháp luật thuế / Khi xây dựng nhà ở tư nhân phải nộp các loại thuế nào?
Khi xây dựng nhà ở tư nhân phải nộp các loại thuế nào-sblaw

Khi xây dựng nhà ở tư nhân phải nộp các loại thuế nào?

Câu hỏi: Vào cuối năm 2016, gia đình mình có xây dựng 1 căn nhà tại Hà Nội, đã được UBND quận cấp giấy phép xây dựng, vật liệu xây nhà thì gia đình mình tự mua, nhân công thì thuê đội thợ hồ. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành, gia đình mình làm các thủ tục nhập hộ khẩu thì cán bộ phường bảo gia đình mình phải nộp thuế xây dựng. Xin hỏi: Số tiền thuế đó phường bảo gia đình mình nộp có đúng quy định hay không?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Công văn số 3700/TCT/DNK thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình… Theo quy định trên thì do gia đình bạn tự thuê nhân công để xây dựng nhà ở và tự mua vật liệu xây dựng nhà, cho nên trong trường hợp này gia đình bạn sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế địa phương nơi thực hiện công trình.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC về xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng được xác định:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%;

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì việc cán bộ phường yêu cầu gia đình bạn phải nộp thuế xây dựng là hợp lý và không trái với quy định của pháp luật.

Tin nổi bật

Value-Added-Tax-internet

Thời kỳ khai thuế giá trị gia tăng

  Câu hỏi: Doanh nghiệp của tôi có tổng doanh thu năm 2013 là 40 …

Chat Zalo: 0904340664