Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của Luật nhà ở về việc lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?
Luật sư trả lời: Tại điều 111, Luật nhà ở 2014 đã quy định về việc lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như sau:
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư có trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê các loại nhà chung cư trên địa bàn; lập và phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này.
– Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc được xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và thông báo đến khu dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư.

Tin nổi bật

thu-vien-phap-luat2

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán chung cư

Hiện nay, nhu cầu mua bán chung cư đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, …

Chat Zalo: 0904340664