Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư / Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư
slide5

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong quá trình hoạt động của mình, cần tiến hành nộp báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho các cơ quan chức năng như Sở kế hoạch đầu tư, cơ quan thuế, ban quản lý khu công nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, SBLAW đính kèm theo đây Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư để nhà đầu tư biết và thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

Mẫu báo cáo: Report on Investment Project Implementation Progress – VN

Tin nổi bật

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư-internet

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Câu hỏi: Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân và có dự định sẽ …

Chat Zalo: 0904340664