Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật / Bản tin pháp luật / Ngày 15/3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng
ngày quyền của người tiêu dùng

Ngày 15/3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng

Ngày 10/07/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước…, Thủ tướng quyết định lấy ngày 15/03 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có trách nhiệm tích cực, chủ động tổ chức và tham gia các sự kiện hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hàng năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin nổi bật

Nhiều hỗ trợ liên quan đến chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp - internet

Nhiều hỗ trợ liên quan đến chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông quy định áp dụng cho các tổ chức, cá …

Chat Zalo: 0904340664