Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật thương mại / Nghị định về Thương mại điện tử
luatsu1

Nghị định về Thương mại điện tử

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về Thương mại điện tử (TMĐT) thay thế Nghị định số 57⁄2006⁄NĐ-CP năm 2006.
Nghị định gồm có 7 Chương với 80 Điều, đã quy định cụ thể về các hoạt động TMĐT cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để TMĐT phát triển;
Theo Nghị đinh, các thủ tục thông báo website TMĐT bán hàng và đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT do Bộ Công Thương chủ trì;
Cổng thông tin này cũng là nơi công bố công khai danh sách các website đã thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký và các website vi phạm quy định pháp luật, đồng thời là nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về các website TMĐT có hành vi vi phạm để xử lý;
Nghị định này áp dụng đối với: Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam;
Theo đó, các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử, gồm có: Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử; Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử;…;
Nghị định quy định các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử như sau:
– Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
– Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.
– Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website đấu giá trực tuyến; Website khuyến mại trực tuyến và các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
Các nguyên tắc hoạt động trong thương mại điện tử, bao gồm:
– Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử…;
– Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử…;
– Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử…;
– Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử….;
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664