Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tối biết nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở được quy định như thế nào trong Luật nhà ở mới?
Luật sư trả lời: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở được quy định tại điều 172 của Luật nhà ở 2014 như sau:
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở.
2. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí xây dựng.

Tin nổi bật

nguyen-thanh-ha-2-1

Điều kiện kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi là chủ sở hữu của một sân golf đã đi vào …

Chat Zalo: 0904340664