Untitled 2
Home / Luật sư / Luật sư doanh nghiệp / Người tham gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm gì?
nguồn internet
nguồn internet

Người tham gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm gì?

Câu hỏi: Tôi mới tham gia bán hàng đa cấp được 1 thời gian nhưng tôi vẫn chưa hề được thông báo về trách nhiệm của một người bán hàng đa cấp. Xin hỏi, khi trở thành 1 người bán hàng đa cấp thì trách nhiệm của tôi là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 41 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thì trách nhiệm của 1 người bán hàng đa cấp là:

“1. Người tham gia bán hàng đa cấp chỉ thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp sau khi được cấp Thẻ thành viên.

2. Xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng.

3. Tuân thủ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy tắc hoạt động của doanh nghiệp.

4. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực khi giới thiệu về doanh nghiệp bán hàng đa cấp, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, kế hoạch trả thưởng và quy tắc hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.”

Như vậy thì trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 41 Nghị định 40/2018/NĐ-CP và có thể được quy định trong điều lệ công ty.

Tin nổi bật

sblaw

Giải pháp để phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, …

Chat Zalo: 0904340664