Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật đất đai / Quy định mới về khung giá đất giai đoạn 2020 -2024
Sale house and calculator
Sale house and calculator

Quy định mới về khung giá đất giai đoạn 2020 -2024

Ngày 19/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất thay, thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014.

Theo đó, khung giá đất giai đoạn 2020-2024 quy định như sau:

*Nhóm đất nông nghiệp:

– Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm có đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác – Phụ lục I;

– Khung giá đất trồng cây lâu năm – Phụ lục II;

– Khung giá đất rừng sản xuất – Phụ lục III;

– Khung giá đất nuôi trồng thủy sản – Phụ lục IV;

– Khung giá đất làm muối – Phụ lục V.

*Nhóm đất phi nông nghiệp:

– Khung giá đất ở tại nông thôn – Phụ lục VI;

– Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn – Phụ lục VII;

– Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn – Phụ lục VIII;

– Khung giá đất ở tại đô thị – Phụ lục IX;

– Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị – Phụ lục X;

– Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị – Phụ lục XI.

Nghị định 96/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/12/2019.

Tin nổi bật

doanh-nghiep-gay-o-nhiem-moi-truong-co-bi-thu-hoi-dat

Bồi thường khi bị thu hồi đất vì lý do ô nhiễm môi trường

Câu hỏi: Nơi ở của gia đình tôi nằm trong khu vực bị ô nhiêm …

Chat Zalo: 0904340664