Home / Tag Archives: BCC

Tag Archives: BCC

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

2

Về chủ thể của hợp đồng: Chủ thể ký kết hợp đồng BCC là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng chủ thể trong từng hợp đồng cũng không giới hạn, chủ thể của hợp đồng có thể bao gồm hai hoặc nhiều nhà đầu tư cùng …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664