Untitled 2
Home / Tag Archives: có điều kiện

Tag Archives: có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

đăng ký doanh nghiệp

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH, NGÀNH NGHỀ CẤM KINH DOANH A./DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ I.   Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664