Untitled 2
Home / Tag Archives: công ty hợp danh

Tag Archives: công ty hợp danh

Đặc điểm của công ty hợp danh

Đặc điểm của công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiêp được ghi nhận ở Việt Nam chưa lâu. Tuy nhiên, loại hình này có những dấu hiệu pháp lý đặc thù như: Thứ nhất,  công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài ra còn có thể có các thành viên góp vốn. Việc liên kết giữa các …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664