Home / Tag Archives: đăng kí

Tag Archives: đăng kí

Phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu gồm lệ phí quốc gia về sở hữu công nghiệp và phí dịch vụ của từng đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp nếu khách hàng nộp đơn qua đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp [...]

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664