Home / Tag Archives: đăng ký kinh doanh

Tag Archives: đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh cho nghiệp vụ vận hành nhà chung cư

Nghiệp vụ vận hành nhà chung cư

Câu hỏi: Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định, để được kinh doanh nghiệp vụ vận hành nhà chung cư, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là một pháp nhân hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Hợp tác xã, có đăng ký chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất …

Đọc thêm

Thông tư mới của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

3

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2013. Theo đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy …

Đọc thêm

Thương nhân theo quy định của Luật thương mại

5

1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. 2. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp …

Đọc thêm

Bố cáo nội dung đăng lý kinh doanh

Bố cáo nội dung đăng lý kinh doanh

Một trong những công việc đầu tiên sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là công bố nội dung đăng ký kinh doanh, đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập. Về vấn đề này pháp luật quy định cụ thể như sau: Trong thời hạn …

Đọc thêm

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được coi như là giấy “khai sinh” của một doanh nghiệp. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau; 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đặt …

Đọc thêm

Trình tự đăng ký kinh doanh

Trình tự đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2005 thì trình tự đăng ký kinh doanh bao gồm 2 bước cơ bản sau: Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Người thành lập doanh nghiệp nộp …

Đọc thêm

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đang ký kinh doanh

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đang ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp.Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các Điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Hiện nay, việc …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664