Home / Tag Archives: đầu tư

Tag Archives: đầu tư

Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức

Diverse Group Of Colorful Business People Seated At A Round Conf

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là …

Đọc thêm

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhằm tăng vốn và mở rộng quy mô dự án

1

Trong trường hợp Khách hàng cần một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để tư vấn các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể là điều chỉnh tăng vốn và mở rộng quy mô dự án, S&B Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt …

Đọc thêm

Hoạt động đầu tư gián tiếp theo Luật đầu tư

t12

Theo Luật đầu tư, nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; b) Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán; c) Thông qua các định chế tài chính trung gian khác. Bên cạnh đó, nhà …

Đọc thêm

Đầu tư theo hợp đồng

t10

Nhà đầu tư có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức hợp đồng, các loại hợp đồng được quy định như sau: 1. Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác. Đối tượng, nội …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664