Home / Tag Archives: dịch vụ

Tag Archives: dịch vụ

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động quá cảnh hàng hóa.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động quá cảnh hàng hóa.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh 1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên cung ứng …

Đọc thêm

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ …

Đọc thêm

Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

1. Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu …

Đọc thêm

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Luật thương mại quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau: Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Quyền …

Đọc thêm

Cách thức thông báo khuyến mại

Cách thức thông báo

1. Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật này được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây: a) Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán; b) Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa; c) Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng …

Đọc thêm

Ba dịch vụ được lập website thương mại điện tử

8

Ngày 20/06/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định về thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử (TMĐT), áp dụng cho thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng, cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc đánh giá tín nhiệm …

Đọc thêm

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. 2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Hàng hoá, dịch vụ dùng để …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ.

hop-dong-vo-hieu-toan-bo

Luật thương mại quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ như sau: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 1. Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên …

Đọc thêm

Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện

0811thamnhung-35105_186x186

1. Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664