Home / Tag Archives: Điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn

Tag Archives: Điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn

Điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn

Điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn

Doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn khi đáp ứng được các điều kiện sau: 1. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg. 2. Dự án đầu tư có văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại và được Ngân hàng Phát triển thẩm …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664