Untitled 2
Home / Tag Archives: dự án

Tag Archives: dự án

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Blooming_Park1

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại điều 41 Luật xây dựng như sau: 1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây: a) Được …

Đọc thêm

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án

tu-van-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Trong quá trình hoạt động của mình, nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, S&B Law sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau: –         Tiến hành tư vấn khả năng và tính khả thi của việc điểu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. –         Soạn thảo hồ sơ pháp lý …

Đọc thêm

Triển khai thực hiện dự án đầu tư

t23

Luật đầu tư quy định về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư như sau: Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án 1. Đối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền nơi thực hiện dự án để thực …

Đọc thêm

Điều chỉnh dự án đầu tư

t21

Hoạt động điều chỉnh dự án đầu tư được Luật đầu tư quy định như sau: 1. Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau đây: a) Đối với dự án đăng ký …

Đọc thêm

Hoạt động thẩm tra dự án đầu tư

t19

Hoạt động thẩm tra dự án đầu tư được Luật đầu tư quy định như sau: 1. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều …

Đọc thêm

Hoạt động hỗ trợ đầu tư theo Luật đầu tư

t16

Luật đầu tư quy định về hoạt động hỗ trợ đầu tư như sau:  Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ, để thực hiện các dự án đầu tư tại …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664