Home / Tag Archives: kinh doanh

Tag Archives: kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, thiết kế, thi công xây dựng

construction

Khán giả Bùi Thị Kim Tuyến ở Bắc Giang có hỏi: Công ty tôi là Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên: Trước đây đã làm đăng ký kinh doanh nhưng chỉ bán và tư vấn trang trí (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Nhưng trong qúa trình hoạt động thì công ty lại xuất …

Đọc thêm

SB Law hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

10374257_10152404264784154_1018844621_n

Khi nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam đầu tư và kinh doanh, một trong những vấn đề họ rất quan tâm là môi trường đầu tư và pháp luật về đầu tư tại Việt Nam. SB Law với những luật sư có rất nhiều kinh nghiệm về đầu tư, am hiểu pháp luật kinh doanh, giỏi ngoại ngữ, …

Đọc thêm

Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

6

Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau: 1. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 2. Có ít nhất hai nhân viên …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại.

Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại 1. Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. 2. Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 của Luật này. 3. Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại …

Đọc thêm

Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện

0811thamnhung-35105_186x186

1. Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều …

Đọc thêm

Hình thức thỏa thuận Trọng tài

12

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập dưới các hình thức sau: 1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. 2. Thoả thuận trọng …

Đọc thêm

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

trong tai

Các tranh chấp được giải quyết bằng hình thức Trọng tài cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận …

Đọc thêm

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

tu-van-ve-dau-tu-nganh-duoc-pham

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thì doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664